BETINGELSER 2018-12-05T08:18:18+01:00
Tryk her for homepage

Forretningsbetingelser

"To me there is no picture so beautiful as smiling, bright-eyed, happy children; no music so sweet as their clear and ringing laughter."
Tryk her for homepage

Firma:

Ved Studie C forstås firmaet registreret under CVR. nr. 32927610 v Berit Kloster Ipsen som fotografisk virksomhed. Virksomheden er et enmandsselskab og er ejet alene af Berit Kloster Ipsen.

Virksomhedens adresse er:

Kobbelgårdsvej 49
7000 Fredericia

Booking:

Ved Booking forstås en skriftlig eller verbal kontrakt indgået mellem Studie C og kunden. Denne kontrakt er legalt bindende og ved aflysning af kunden uden acceptabel tidshorisont (senest kl 22 dagen før) påregnes et afbestillingsgebyr på 10% af aftalte pris. Dette gebyr er til betaling under gældende betalingsbetingelser.

En booking kan først anses som bekræftet når kunden vender tilbage med afslag eller tilsagn til fotografens forslag om tid. Indtil dette er gjort – jvf nedestående tidshorisont – er denne tid teknisk set stadig til rådighed for andre kunder og kan bookes til anden side. Kunden har 24 timer til at af eller bekræfte bookingen, sker dette ikke indenfor denne periode, frigives tiden som nævnt ovenfor. Det er ikke muligt at holde tider over længere tid uden bekræftelse.

Pga flere faktorer, bla opbygningen af forretningen, sygdom og de altid lange ventelister kan der være tale om ændringer på tider. Tider ændres af fotografen ved kontakt på email. Ved booking hos Studie C accepteres disse betingelser og man gør sig forpligtet til at dagen før og på selve dagen at holde øje med sin email for ændringer. Det er kundens ansvar at dette gøres.

Ingen booking er bekræftet uden fotografens tilkendegivelse af at denne er modtaget.


Kontrakt:

Ved kontrakt forstås aftalen indgået mellem fotografen (Studie C Berit Ipsen) og kunden. Kontrakten indeholder emner specificeret af fotografen vdr fotograferingen som aftalt og anses som indgået ved kundes tilsagn på email. Email adresser, personlige detaljer osv videregives aldrig til anden side. Der skal her påpeges, at der ikke er tale om en fysisk kontrakt, men derimod er kontrakten den aftale indgået mellem fotografen – altså StudieC – og kunden, ved gensidig tilsagn om fotografering.

Studie C kan til enhver tid opsige kontrakten og opgøre udestående per dags dato. Fotograferinger hos StudieC baseres på et gensidigt tillidsforhold af meget personlig karakter – derfor kan der forekomme situationer hvor det dømmes at dette forhold er så beskadiget at samarbejdet bør ophøre.


Tilbud om fotografering:

Et tilbud om fotografering gives på skrift. Dette er gyldigt i max 24 timer (betalingsfotograferinger) og skal bekræftes af kunden indenfor dette tidspunkt med navn, adresse, telefonnummer og pakkevalg. Bookinger anses ikke for booket uden disse detaljer og der udsendes ikke rykkere for bekræftelse. Kommer der ikke bekræftelse fjernes en booking til fordel for en anden kunde uden yderliger varsel.

Ved højtider – jul (tider i November og December), påske, ferier eller bededage/mærkedage er tilbud skal et tilbud om en tid bekræftes indenfor 12 timer.

Tilbud hvor der nævnes flere mulige tider gives med forbehold for først til mølle, og der kan ikke gives garanti om en tid indenfor ovennævnte tidshorisonter.

Tilbud og kommunikation gøres via email og ikke telefonisk. Der svares ikke på sms henvendelser på fotografens eller dennes families private telefonnumre, som man har erhvervet sig ved adressesøgning. Alt kommunikation bør foretages via email via hjemmeside, email (FORETRÆKKES – ipsenberit@gmail.com) og/eller facebook/StudieCFoto, eller på sms til firmaets nummer 29845171. Der kan ikke grundet tidligere uheldige situationer vdr udtalt og forstået ikke gives tilbud over telefonen.

Tilbud om projektfotograferinger gøres når der er tid dertil. Projekter kan aflyses uden grund og fotografen har ikke pligt til at oplyse sine forretningsmetoder eller metoder for at udstede tider eller aflysning af samme til kunden.

Tilbud om fotografering (ved betaling senere end 3 mdr fra afsluttet session):

Priserne givet er gyldige 3 måneder fra datoen de er givet med mindre andet er aftalt.

Når en fotografering er afsluttet og billeder præsenteret til udvælgelse er det kundens ansvar at få disse bestilt indenfor den periode, som gældes acceptabel på dette tidspunkt. Med mindre andet er aftalt denne periode en uge fra upload. Fjernes billederne kan disse uploades igen mod gebyr. Gebyr per 1/1/18 er 100 kr.

Bestilles billeder på en senere dato er priser på dette tidspunkt gældende.

Definitioner på siderne (hjemmeside og facebook):

Nyfødtfotografering:

fotografering indenfor den nyfødtes første 14 dage. Variationer kan forekomme, hvor baby er stadig ‘nyfødt’ både 3, 4 og endda til 6 uger gammel, da kan dette stadig gøres. Kontakt mig for detaljer.

En nyfødtfotografering er altid alenestående og kan ikke kombineres som del af en pakke.

Kvartalsfotografering:

Over 1 år: Fotografering 4 gange indenfor det første leveår. Starter ved måned 3.

Over 2 år: Fotografering 8 gange indenfor de første to leveår. Starter ved måned 3.


Årspakke:

En pakke som fotograferes indenfor det første leveår – 12 gange. Den kan med samtykke af fotografen skride ud over det første år og deles over flere år.

Portrætfotografering:

En enkelt fotografering uden pakkeløsning hvor der fotograferes iflg aftale.

Særtilfælde:

Tvillinger/Trillinger – første baby er fuld pris, næste halv pris og 3. barn 25% af pakkens fulde pris. Gældende fra pakke 3 opefter.

Fysiske billeder som del af babypakke: for tvillinger vil familien modtage dobbelt antal som standard pakke – altså typisk 2 stk per måned. Der afsættes 1.5 gange tid til fotografering af tvillinger. Hvis dropbox er med i købet, så er det EN overførsel per gang, med billeder af begge tvillinger.

Familiefotografering ved månedspakker:

Hvis ikke andet er aftalt er en fotografering af hele familien IKKE inkluderet i en pakkeaftale. Ønskes en familiefotografering i stedet for en månedsfotografering er det helt op til fotografen om dette er muligt. Hvis ikke så faktureres familiefotograferingen efter gældende priser, hvilket er 500 kr per opstilling.

Projektfotograferinger:

Opslåes ønsket om opstillinger og subjekter til projektfotograferinger er dette når der er tid til det og aftaler kan aflyses uden grund. Der er IKKE garanteret en fotografering blot fordi der aftales en projektdeltagelse. Projektfotograferinger laves efter pladshensyn både til fotograferingen men også i relation til lancering af projektet. Husk en projektfotografering planlægges når der er plads, ændres omstændighederne og der ikke er plads til dette enkelte projekt længere er det ikke muligt at forvente denne fotografering alligevel. Aflyses et projekt bliver det muligvis optaget igen på en senere dato men fotografen er ikke forpligtiget til at give tid eller grund herfor.

Hvis du tilmelder dig som model til en konceptfotografering invilger du i:

  • fotograferingen er udelukkende efter fotografens ønske om opstillinger. Der laves ikke ekstra opstillinger m fx børn eller familiemedlemmer med mindre dette er del af konceptet. Ønskes dette faktureres fotograferingen til fuld gældende pris.
  • Billeder taget v denne fotografering er fotografens ejendom og benyttes på digitale medier uden forudgående tilladelse.
  • Da konceptfotograferinger også gælder nye redigeringsmetoder bliver billeder redigeret når der er tid, og det kan tage utrolig lang tid inden billeder er klar til syn, da det oftest er tale om nye tiltag hos fotografen, som skal indlæres – dette gøres når der er tid dertil, og betalende faste kunder har fået alle deres medier.
  • Rykkere for billeder besvares ikke, da du ved at tilmelde dig konceptfotografering går med til ovenstående betingelser. Vær klar over dette inden du tilmelder dig.

Bryllup og/eller Dåb

Der fotograferes IKKE med blitz i kirker. Dette anser jeg som upassende, selv ved vielser / dåb, hvor præsten giver tilladelse til fotografering.

Vær klar over, at jeg som fotograf altid følger præstens regler i pågældende kirke. Vær sød at checke på forhånd, hvis især billeder under vielsen/dåben er vigtige for dig, og gerne inden der bookes/reserveres en dag.

Det skal nævnes, at der især ved dåb, hvor der næsten udelukkende tages billeder indenfor i kirken, vil være ‘noise’ på billederne grundet den høje iso (filmfølsomhed – også gældende ved digitalfotografering, hvor følsomheden tæller det samme), som desværre ofte er nødvendigt i kirker, som er meget mørke. Jeg kender ikke alle kirker i området, og kan derfor ikke på forhånd vejlede jer, om dette vil påvirke jer i lille eller stor grad.

Ved brylluper anbefales det, at gruppebilleder tages udenfor (hvis overhovedet muligt), og der er utrolig mange opstillinger til dette formål – alt efter antal af gæster, lokation og vejr.


Fotografering:

Mht fotografering aftales dette i forvejen. Fotografen har ideer og tager gerne imod samme fra kunden. Man må meget gerne medbringe egne props, arvestykker osv, som skal med på billeder af barnet. Ekskluderet af dette er pakke, hvor temafotografering er inkluderet – her arrangerer fotografen med kunden gangen før, hvad der skal laves næste gang, tøj osv.

En standard fotografering er indenfor 1 time. Dette er fra ankomst til afgang. Bruges tid ud over gældende time takseres dette til takst 250 kr per påbegyndt 15 minutter.

Fotografen har diskretion til at stoppe en fotografering, hvis det er tydeligt, at den ikke fører til andet end, at barnet bliver ked af det. Så laves en ny tid. Der er intet ekstra at betale, hvis man gives en ny tid. Dette er KUN gældende, hvis fotograferingen stoppes indenfor de første 20 minutter – tid ud over dette anses som benyttet tid – i det tilfælde betales for ny standard fotografering hvis fotografering ønskes. Dette gælder også månedspakker.

Der gives kun EN omfotografering – lykkedes det heller ikke ved anden gang, betales for tiden brugt standard fotografering kr 495.

I bedes ankomme til aftalt tid. Det er tilladt, at komme tidligt, dog helst ikke tidligere end 10 minutter før. Ved minisessions skal den som skal fotograferes være klar til fotografering når tiden starter, da tiden er en faktor.

Tider til babyfotografering gives i forvejen for den periode det gælder – fx over et år. Der tages forbehold for ændringer, være disse fra kundens såvel som fotografens side. Laves ændringer fra fotografens side er denne ikke forpligtet til at give en grund derfor, og der kan ikke være tale om brud på aftale på noget tidspunkt. Ved udstedelse af tider i forvejen forventes forståelse fra kundens side skulle disse ændres, ytres der misfornøjelse med dette kan aftalen opsiges uanset tidspunkt i pakken. Husk, det er for det meste kunder, som ændrer tider, fordi netop babyer kan være syge, man skal arbejde, man har ferie eller andre grunde. Man skal ALDRIG være bange for, at kontakte mig for at flytte en tid.

Aflysning af tid : en tid skal afbestilles gerne aftenen før, men ellers senest kl 8:00 på dagen af fotograferingen. Aflyses tiden efter dette tidspunkt kan denne ikke bookes til anden side og derfor er betaling for fotograferingen gældende. Der gives ikke en ny tid uden ekstra betaling, hvis en tid ikke er afbestilt indenfor tidsgrænse og/eller kommer du ikke til den aftalte tid og ønsker en ny tid booket tillægges gebyr 250 kr for den ikke afbestilte tid.

Fotograferingen er kun for den person for hvem det er booket. Det kan være muligt at få ældre søskende, bedsteforældre,  eller dyr fotograferet med (fx ved baby) men det er ikke en selvfølge og kun ved fotografens godkendelse. Dette sker ved gensidig aftale på forhånd og mod vederlag, som kan ses under priser. En fotografering er ikke en gave (med mindre dette er aftalt) og kan ikke overføres til en anden person uden samtykke med fotografen (eksklusivt gavekort)

Julefotografering (herunder julekort):

Tider til fotografering op til jul er præget af den begrænsede mængde til rådighed, derfor, kan i ikke møde til aftalt tid bedes i aflyse tiden. Er denne ikke aflyst senest 12 timer før (eller senest kl 19 foregående dag for tider kl 9, 9.30, 10 og 10.30) sendes afbestillingsgebyr på 100 kr. 

Julefotograferinger inkluderer som standard fri udvælgelse af billeder via hjemmesiden. Antal er min (og til tider max) 5 – alt efter annonceordlyd. Skulle der være tale om specialfotografering med fx 5 eller 10 billeder inkluderet, udvælges disse ud fra fotografens professionelle vurdering af fotografen, og der vil ikke være privat galleri til udvælgelse af kunden.

Rå filer og filer ikke valgt til redigering vises ikke – billeder ikke udvalgt til fremvisning slettes permanent.

Kun digitale filer direkte købt med printfrigivelse, kan bruges til dette – alle andre er dækket af gældende digitale regler – disse regler dækker også brug til fotobøger og andet online materiale.

Leveringstid for besigtigelse (fremvisning) af billeder på hjemmesiden er mellem 2 og 3 uger – dog garanteres der levering til jul. Billederne skal udvælges inden 4 dage, da de fjernes automatisk pga pladshensyn. Der opkræves administrationsgebyr for at lægge dem op igen. Der sendes ingen reminders til at minde om at tidsfristen er ved at løbe ud.

Alle printede billeder kan afhentes når faktura er betalt og godkendt som betaling modtaget. Sidste bestillingsdato er 12. December pågældende år.

Leveringstid (færdige billeder til bestilling):

Leveringstiden af det fysiske medie er i øjeblikket mellem 1 uge og 3 uger alt efter forretningsrutiner og bestillinger. Eneste ændring til denne betingelse påligger, skulle fotograferingen finde sted op til en ferie. Skulle dette ske, pakkes billederne efter afsluttet ferie – der er ingen max leveringstid i dette tilfælde, men dette vil være informeret til kunden i forvejen før fotografering.

Ved levering forståes pakning og klargøring af det endelige produkt. Billeder kan sendes mod aftale og betaling af porto og pakning (minimum 60 kr, som skal betales via mobilepay, da der ikke er moms på porto og en momsfritaget faktura ikke kan udstedes)

Konfirmationsbilleder tager op til 4 uger for klargørelse. Bryllupsbilleder har ingen færdiggørelsen minimum periode, dog er leveringstiden i alle tilfælde minimum 6 uger.

Emails vdr levering besvares ikke.

Alle print laves af Nordic Digital Lab – ansvaret for kvaliteten pålægger dem. Reklamationer laves til Studie C, som så tager det op med leverandøren på vegne af kunden. Der kan være tale om, at overgive kommunikationen til leverandøren, hvis der er tale om et mere komplekst emne.

Der bestilles generelt billeder hver anden mandag. Bestillinger samles til dette tidspunkt. Ønskes specialbestilling udenfor dette tidspunkt tillægges ordregebyr på 100,00 kr.

Besigtigelse af billeder på hjemmeside:

Billederne bliver når færdige lagt på fotografens hjemmeside www.studie-c.dk, hvis det er del af den aftale, som blev lavet ved bestilling.

Leveringstiden er i øjeblikket under en uge, sædvanligvis samme dag eller næste, dog i travle perioder, perioder med ferie kan der være tale om op til 5-6 uger til levering fra fotografering til disse er klar på hjemmesiden til gennemsyn.

Eneste ændring til denne betingelse påligger, skulle fotograferingen finde sted op til en ferie. Skulle dette ske, laves billederne efter afsluttet ferie uanset længde – der er ingen max leveringstid i dette tilfælde.

Der frabedes stærkt mails der rykker for billederne, da disse blot er med til at kræve tid og energi for blot at bekræfte, at jeg arbejder så hurtigt som jeg kan. Jeg er et meget generøst menneske, som tager min virksomhed og det produkt, som jeg laver, utrolig seriøst. Pga netop den glæde som kan opnåes ved at få billeder leveret, laves der i nær alle tilfælde langt over det antal billeder, som loves i hht betingelserne (min 5 stk max 10). Alle kunder får denne ekstra gode, om det være kunder med besigtigelse på hjemmeside eller levering på cd / dropbox. Det anses som en personlig service, at vise et forældrepar, et brudepar, en konfirmand osv alt det som er brugbart uanset betingelser.

Da min virksomhed er mig meget personlig, og grundet det forhold, som jeg opbygger til mine kunder, så føles det sårende, når man ikke sætter sig ind i det menneskelige, det menneske som står bag kameraet, hvilket er meget vigtigt for mig. Som fotograf giver jeg altid mine kunder meget tålmodighed og forståelse, og grundet netop personligheden og kodexet i virksomheden om at sætte sig ind i hvert barn/ung/voksen som fotografers, og derved yde en menneskelig service ikke kun mekanisk, så håbes der altid, at dette personlige forhold værdsættes og gengældes.

Fotografen har ansvar for at give kunden en privat kode hvormed de kan se billederne i en periode tællende 7 dage. Det skal her nævnes at ønsker man længere tid til gennemsyn skal man inden udløb af denne periode give notits om dette til fotografen. Hvis ingen bestilling indløber må det anses at der ikke ønskes et billede fra fotograferingen. Herefter fjernes billederne.

Ønsker man at gense billederne på et senere tidspunkt påregnes der et gebyr på 100 kr, som faktureres sammen med bestilling eller separat hvis der ikke bestilles medie.

Det er ikke fotografens ansvar at minde kunden om, at gennemsynsperioden er ved at udløbe.

Fotografen udvælger max 10 billeder til gennemsyn ud fra professionel vurdering.

Det er imod loven om copyright at downloade billeder fra fotografens hjemmeside eller facebook side uden skriftlig tilladelse. Disse må ej heller bruges som screensaver, baggrunde på telefoner, ipads eller andet elektronik eller benyttes til deling til familie og eller venner. Brud på dette meldes uden varsel til politiet.

Har kunden specielle ønsker efter besigtigelse, eller ønsker ekstra redigering som ikke på forhånd er aftalt, og denne er krævende ud over normal redigering, kan der tillægges redigering per billede på minimum 250,00 kr til kontrakten. (så som fjernelse af baggrund., blurring af samme osv). Efterredigering gøres på en basis som fotografen har tid til og tager ikke pladsen fra kunder der venter på levering af første produkt.

Kunden skal være klar over at efterredigering er en krævende process som hvis det skal gøres ordentligt vil tage tid. I travle perioder kan efterredigering afslåes pga dette.

Fotografen tager fuld forbehold for/imod forskellig kalibration af skærme – dvs at billederne er lavet ud fra fotografens hardware, hvordan dette besigtiges på andre skærme og medier og det endelige printede / digitale medie kan der ikke garanteres at der ikke kan forekomme forskelle. Der laves ikke ændringer på billeder fra udvalg til bestilling og denne (bestilling) er gældende med mindre fotografen har direkte lavet en fejl og bestilt forkert billede, størrelse eller farve.

Vær klar over, at der ved beskæring af billeder ved bestilling kan forekomme ændringer på layout sammenlignet med det billede der ses på skærm hjemme og/eller på hjemmeside. Beskæringer til forskellige formater har forskellig effekt på billeder.

Beskæringer til bestillinger foretages ud fra det originale format. Dvs bestilles der et 18 x 24 fra et horizontalt billede, beskæres billedet således at 24 bliver den horizonale del og 18 vertikale – billedet beskæres ikke 18 cms på horizontale led og 24 vertikal med mindre kunden specifikt beder om dette ved bestilling. At formatet hedder fx 18 x 24 behøver ikke at indikere at det første tal (18) er det der beskæres først.

Billederne som leveres er udvalgt af fotografen ud fra professionel bedømmelse. Der er taget mange billeder under fotograferingen men ikke nødvendigvis vises alle disse af ovenstående grund. Der udleveres ikke eller fremvises uredigerede billeder på noget tidspunkt.

Dropbokse eller cd’er er ligesom alle andre ting ekstra til fotografering (med mindre de er del af fx en babyfotografering) eksklusive fotograferingen, som betales seperat.

Bestilling

Når det/de billeder der ønskes er fundet bestilles disse via email til fotografen. Hvert billede skrives om det IMG nr der står ved dette (i dropbox er det billedets navn, på hjemmeside står dette i venstre hjørne nederst).

Det øjeblik bestillingen er sendt til fotografen og denne har bekræftet at dette bestilles, kan denne ikke ændres omkostningsfri med mindre bestillingen ikke er sendt til leverandøren endnu. Skulle kunden ændre mening efter bestilling skal omkostningen af det medie som ændres betales af kunden. Omkostningen er indkøbspris plus 30%.

Der kan skrives frem og tilbage om en bestilling og først når der er enighed afsendes denne til leverandøren for print. Da fremgår det tydeligt fra kommunikationen at dette ikke er bestilt endnu.

Leveringstiden fra fotolaboratorie til fotograf varierer som ved alle andre forretninger. Der er faktorer der indgår i tiden det tager om levering – især store print eller opklæb / lærred kan være tidskrævende. Påregn mindst en uge fra bestilling til ankomst tilbage til fotograf. Som alle andre, har de utroligt travlt op til jul, og til tider kan der gå lidt længere tid, fra min bestilling til min modtagelse. Alle arbejder så hurtigt de kan.

Ingen billeder afleveres til kunden før betaling er indgået med mindre andet er aftalt.

Levering af varen:

Fotograferingen sker i henhold til aftale, om dette er på location eller i studie. Medie som medfølger er også i henhold til kontrakten.

Det færdige medie mv afhentes ved firmaet jvf det aftalte leveringstidspunkt og materialet skal godkendes af kunden ved modtagelsen. Ved forsendelse afstår kunden fra den personlige godkendelse og har 24 timer fra modtagelse til at lave indsigelser vdr kvaliteten af produktet. Forsendelse er på kundens eget ansvar, og mod betaling af porto plus administation kr 10. Ønskes anbefalet levering skal kunden selv bringe dette op, da alt ellers sendes b post som standard.

Der afhentes KUN ved foregående aftale. Der udleveres ikke materiale uden aftale. Materiale kan hentes indenfor almindelige tidspunkter og ikke efter kl. 18:00 på hverdage og kl. 16:00 i weekender.

Billeder:

Billeder bliver leveret i henhold til aftale og forud besigtigelse af kunden på hjemmesiden. Det skal nævnes at det digitale medie, farvegengivelse og formater er optimeret til fremvisning og at det fremkaldte medie kan variere i henhold til dette. Vær klar over at skærme er kalibreret forskelligt, og derfor kan det variere mod det sete til det endelige produkt i sjældne tilfælde.

Fotografen beskærer billedet hvis dette er nødvendigt i henhold til gængse internationale standarder og dermed formatet kunden vælger.

Vær klar over, at billeder leveret digitalt og herefter printes kan variere fra leverandør til leverandør. Det er ikke StudieC’s ansvar hvordan dette endelige produkt ser ud, da StudieC kun er ansvarlig for fysiske billeder leveret fra Nordic Digital Lab. Ved modtagelse af CD/Dropbox og accept af denne er kontrakten endelig, og fotografen/firmaet er ikke ansvarlig for yderlige benyttelse af det digitale produkt uanset formålet. Alle billeder leveres i opløsning 240-300dpi og typisk 5600pxx4000px format.

CD / Dropbox

Overførsler til dropbox laves ved aftale. Efter overførslen ligger billederne i boksen max. 3 dage hvorefter boksen slettes af fotografen af pladsmæssige årsager. Det er kundens ansvar at få boksen tømt inden dette sker. Gen-upload til boksen sker kun ved gensidig aftale, kun når det tidsmæssigt er muligt og der tillægges gebyr 200 kr.

Hvis billeder købes med printfrigivelse frasiges enhver kvalitetsansvar mht det endelige produkt. Der ydes KUN garanti på billeder bestilt og leveret fra StudieC igennem dennes leverandør.

Billeder som leveres til dropbox og CD i fremvisningsformat – d.v.s. digitalt medie format 72 dpi må deles elektronisk, men er til enhver tid underlagt copyright, og må derfor IKKE printes eller deles til PRINT af anden person (som fx bedsteforældre). Gøres dette er det brud på loven om ophavsret og anmeldelse kan forekomme, også selvom kunden, som købte billederne, ikke var klar over dette brud. Brud på ophavsret vil medføre anmeldelse til politi og evt søgsmål.

Billeder købt med fri printbenyttelse er frataget ovenstående kapitel. Her må i gøre, hvad i ønsker med jeres billeder. I køber en kopi i fuld opløsning. Vær klar over, at jeg beholder originalen af jeres billeder, og lægger disse på ‘lager’ i 3 år, hvorefter disse slettes af pladshensyn. Billederne leveres i Hi Res – altså højopløsning.

Facebook

Studie C på Facebook er åbent for alle.

Der forventes en positiv og sober tone til enhver tid. Personer som ikke udviser dette blokeres fra sitet uden varsel.

Der skal på sitet udvises almindelig respekt for det kunstneriske udtryk såvel som det udtryk evt forældre har ønsket på deres billede. Der tolereres ikke negative kommentarer på noget niveau om udseende, opstilling, tøjvalg, øreringe på børn osv.

Der gives ikke grund til blokering selv ved skriftlig henvendelse.

Har man en mening om fotografen, billedet eller andet, som på en måde er upassende, direkte angreb på fotograf eller motiv eller lignende, bedes man have så meget dekorum, at man skriver en mail direkte til fotografen. Der er nok kontaktflader åbne for sådan en kommunikation. Det er ikke fordi fotografen ikke kan klare kritik – det kan hun, men billedet er persons (fx forældrenes) ejendom og af dem eller deres, og det fortjener ikke, at man bruger det til andre formål end, at være anstændig.


Betalingsbetingelser:

Alle kontrakter er betalbare ved godkendelsen af materialet (digitalt) eksklusivt for dette er babypakker, hvor betaling skal foretages inden fotograferingen. Er der ikke modtaget betaling aflyses aftalen.

Der kan hvis nødvendigt indgås aftaler om delbetalinger. Der er ingen rente eller gebyrer på delbetalinger. Babypakker, som vælges betalt månedsvis over pakkens forløb beregnes ud fra køb af hele pakken. Opsiges pakken i utide – indenfor de første 6 fotograferinger – tillægges gebyr på 500 kr. Dette gebyr er for regulering til pris passende på portrætfotografering med passende mængde billeder.

Betalingsbetingelserne er 7 dage netto. Herefter sendes 1. Rykker med et gebyr på 100,00 kr. og renter, hvorefter fakturaen betales net en uge. Ved anden rykker påregnes 100,00 kr. i gebyr foruden renters rente. Efterfølgende indledes retslig inkasso og omkostninger herfor påregnes fakturabeløb. Inkasso overdrages til indragelse hos Collectia, og fra overdragelsen til denne foretages alt kommunikation med dem alene. Overholdes betalingsaftaler med Collectia ikke overdrages sagen til Fogedretten for indragelse uden yderliger notifikationer. Der optages også registrering i RKI.

Faktura udstedes ved færdiggørelse og før bestilling af evt billeder. Der sendes ikke billede/CD materiale før betaling er indgået i bank. Der påregnes rykkergebyr fra fakturaudstedelse om materiale er kunden i hænde eller ej.

Er der økonomiske grunde til manglende betaling bedes dette informeres til mig så hurtigt som muligt så en eventuel afbetaling kan arrangeres. Informeres jeg ikke derom følges ovenstående betingelser.

Priser:

Alle priser er inklusive moms 25%. Fotografen har ansvaret for afregning med SKAT.

Priser er udregnet på en omkostningsfaktor basis. Hvis i ikke vælger lige præcis det der er med i pakken udregnes modregningen på følgende faktor: 10×15 (20kr), 13×18 (30kr), 18×24 (40kr), A4 (50kr). Der forsøges allentid at findes den løsning som er mest favorabel for kunden.

Priser er inklusive almindelig kørsel ex Fredericia på 10 km. omkreds. Udover dette påregnes almindelig kørselstakst på kr 3,85 per km. Dette tillægges faktura ved afregning.

Reklamation:

Ved reklamation efter besigtigelse af billeder tilbydes re-fotografering så hurtigt som muligt og passende for begge parter. Der tilbydes KUN re-fotografering hvis det dømmes fra fotografens side at der ikke er materiale som kvalitetsmæssigt er passende. Hvis fotografen har leveret nok materiale til opfyldelse af det brief der er sat og indenfor de parametre hvormed fotograferingen foregik og det vurderes af billederne er af sådan en kvalitet at disse må anses som acceptable tilbydes IKKE re-fotografering. Der kan i sjældne tilfælde ses bort fra betaling af fotograferingen.

I de tilfælde hvor fotografen tilbyder re-fotografering destrueres billederne fra første fotografering derefter og er IKKE til rådighed for valg når der kræves re-fotografering. Det er ikke muligt at købe nogle af billederne fra første fotografering – ønskes dette bliver re-fotograferingen faktureret som en separat fotografering i henhold til gældende priser. 

Ved reklamation skal fotografen kontaktes så hurtigt som muligt indenfor 2 dage fra modtaget materiale. Reklamationsretten ophører efter 7 dage fra modtaget materiale om dette er digitalt til gennemgang, som print eller på digitalt afleveret materiale.

Hvis der reklameres skal materialet som nævnes returneres til fotografen i den indpakning og stand den ankom. Sker dette ikke er prisen for materialet betalbart. Billederne er fotografens ejendom til disse er betalt.

Ved reklamation taler fotografen og kunden om en tilfredsstillende løsning på problemet, og skal der udleveres nyt materiale så aftales dette og sker ved returnering af det først leverede materiale.

Kunden bærer selv omkostningen ved at returnere til fotografen dog er materialet ikke i henhold med original kontrakt så bærer fotografen omkostningen for returneringen af nævnte materiale.

Opsigelse af indgået aftale / kontrakt

Ønsker kunden at opsige sin aftale ud fra reklamationsgrunden som nævnt ovenfor (indenfor 7 dage fra første fotografering og modtagelse af produktet) refunderes beløb indbetalt eller aftalen erklæres annulleret af fotografen ved skriftlig bekræftelse. Beløbet refunderes i fuld hvis dette er betalt, billeder tilbageleveres og bruges disse af kunden i nogen henseende tales der om brud på ophavsretten og dette videregives til advokat.

Opsiges aftaler, som fx. indgåede kontrakter babyfotografering ell lign midt i dennes forløb refunderes efter standardpriser. Dvs har kunden fx modtaget 2 fotograferinger ud af 12 betales disse to fotograferinger som 2 individuelle fotograferinger efter gældende standardpriser (uden eventuelle rabataftaler) og resten af beløbet indbetalt refunderes. Der påregnes også administrationsgebyr på 250,00 kr. for refunderingen.

Der kan i specielle tilfælde ses bort for ovenstående hvis kontrakten opsiges af gyldige grunde, økonomiske grunde eller med gensidig aftale med fotografen. Fotografen kan ved ytring af mistillid overfor kvalitet eller ydelse i forvejen for en fotografering opsige aftale med øjeblikkelig varsel. Depositum refunderes ikke i disse henseender.

Der forventes en god tone til enhver tid. Der accepteres ikke aggresive kommentarer, opførsel eller en opførsel som af fotografen anses som meget sårende. Husk til enhver tid, at jeg som fotograf har en afslappet tilgang til hver eneste fotografering, der smiles, der grines og der laves sjov… alt sammen med til at skabe en dejlig atmosfære for små såvel som voksne. Hvis der laves personlige angreb, ytres vrede eller negativitet i en sådan grad, at jeg som fotograf ikke føler, at vores samarbejde kan fortsætte, så opsiges dette med det samme. Det skal tilføjes at enhver sådan opsigelse ville gøre mig utrolig ondt, og jeg ville foretrække, hvis man ytrede det på forhånd, hvis man syntes, at min afslappede tilgang er grænseoverskridende for en selv. Det er utrolig vigtigt at huske, at for at billederne netop bliver af den kvalitet som de er, med mit unikke udtryk, så forudsætter det, at der er en god ånd og et godt samarbejde fotograf og kunde imellem.

Fotografen kan til enhver tid, uden at afgive grund derfor, aflyse en tid eller aftale om fotografering. Der ydes på intet tidspunkt økonomisk bod mod fotografering hos anden fotograf skulle dette være dyrere.

Kontrakter indgåes med de betingelser der er aftalt. Sker der væsentlige ændringer i forudsætningerne, fx ved flere personer eller deling af fotografering over flere gange, anses første tilbud som anulleret og fotograferingen afregnes med standard gældende priser.

Sygdom:

Det er desværre et faktum at jeg som fotograf er syg. Om dette spiller en rolle for den enkelte fotografering kan ikke siges, dog skal man være klar over dette når man booker en fotografering hos mig – helbredet skal og må komme i den række hvorved jeg kun kan arbejde det jeg kan. Jeg arbejder også med utrolig mange dejlige babyer og børn, og også de kan blive syge, derfor virker denne del begge veje.

Ændres en tid pga. sygdom eller behov for hvile så ændres den tid. Kan kunden ikke acceptere den tid der tilbydes i stedet kan der laves en anden dag hvis muligt ellers må kontrakten desværre anses som ophævet. Det er desværre en nødvendighed at jeg som fotograf kan regne med mine kunders fleksibilitet og forståelse – vær sød at notere dette ved booking.


Ophavsret:

Billederne tilhører til enhver tid Studie C. Studie C må benytte billeder til reklamemæssige fremstød hvis det skønnes de er passende herfor. Der kan sagtens laves aftale om, at billederne ikke bruges til dette formål på fx Facebook eller hjemmeside – det er fuldt acceptabelt, blot jeg ved det i forvejen.

Benyttes tilbud om gratis fotografering tilhører billederne til enhver tid fotografen og denne må bruge disse – så længe disse anonymiseres eller er smagfuldt repræsenteret (ekskluderet fra dette er gravidfotografering, som jo er gratis. Her deles ingen billeder på Facebook og/eller hjemmeside, uden kundens accept. Dette er grundet, at gravidbilleder er meget personlige, og kan vise kvinden i stadier af nøgenhed. Det er en personlig sag om man ønsker, at vise den gravide mave/huden derom eller ej, derfor spørges der ALTID først ved gravide. Glemmer jeg at spørge, går jeg ud fra, at der ikke er accept, og standard er, at lave et billede eller to, og sende disse til kunden, som så giver tilsagn eller ej til brug på nettet).

Det er tilladt at dele billeder vha. share eller tagge på Facebook.

Det er ikke tilladt at printe billeder fra denne side (Facebook) eller hjemmesiden. Ej heller er det tilladt at downloade billeder via højre klik eller andet, fra Facebook eller hjemmesiden og gemme disse på eksternt drev/computer/telefon eller lignende.